Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης & Έρευνας

Διοικητικό Συμβούλιο

Επίτιμος Πρόεδρος | Φίλιππος Τρυποσκιάδης

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Γιαμούζης

Γενικός Γραμματέας : Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

Ειδικός Γραμματέας: Αικατερίνη Χαμαιδη

Ταμίας: Ανδρέας Ξανθόπουλος

Μέλη:

Ν. Κατσιάδας

Χ. Πάντσιος

Κ. Τσατήρης

Α. Ζάγουρας

ikee